Zelforganisatie

Om te ontwikkelen naar een zelforganiserend team is een grote mate van teamvolwassenheid nodig. De praktijk leert dat dit een proces is wat niet vanzelf gaat.

Er zijn een aantal succesfactoren die essentieel zijn om zelforganisatie te realiseren:

 • het team werkt binnen duidelijke kaders
 • het team heeft de bevoegdheid om binnen de afgesproken kaders zijn eigen beslissingen te nemen
 • een zelforganiserend team bestaat uit een evenwichtig samengesteld team, met mensen die inleveringsbereid zijn
 • er is overeenstemming over de onderlinge taakverdeling
 • het team heeft regelmatig een adequaat functionerend werkoverleg, waar oplossingsgericht wordt gewerkt en waar gezamelijke besluiten worden genomen
 • de teamleden voelen zich medeverantwoordelijk voor teamresultaten
 • de teamleden kunnen goed met elkaar opschieten en hebben het naar hun zin
 • het team behaalt goede resultaten
 • teamleden zijn aanspreekbaar op het functioneren en doen merkbaar hun best om daar verbetering in aan te brengen.
  Bron: zelfsturende teams in de praktijk; instituut voor samenwerkingsvraagstukken

StockSnap_M3HEZ3F3KL

Essania ondersteunt zelforganiserende teams in het vergroten van de eigen regie, het behalen van resultaten en het realiseren van effectieve communicatie zowel binnen het team als met anderen. Essania ondersteunt en begeleidt managers bij het realiseren van een passende stijl van leidinggeven aan zelforganiserende teams.

Voor meer informatie over de wijze waarop Essania zelforganisatie binnen organisaties begeleid kunt u contact opnemen met Marjolijn en Ria.


Categories: Geen categorie

Post Your Thoughts