vitale teams

Effectieve samenwerking binnen teams is de kritische succesfactor als het gaat om het behalen van de organisatie doelstellingen.

Kent u de vijf cruciale factoren die van belang zijn voor het creeren van succesvolle en vitale teams?

  • de focus op resultaten
  • het nemen van verantwoordelijkheid
  • het aangaan van commitment
  • het aandurven van conflicten
  • het onderlinge vertrouwen

Essania is getraind in het begeleiden van teams naar een grote mate van teamvolwassenheid.

Together
Everyone
Achieves
More


Teamontwikkeling
Teams zijn de bouwstenen van organisaties. In teams worden organisatiedoelen omgezet in concrete resultaten. Wat bepaalt nu de kwaliteit van de samenwerking en wat is de kern van een sterk en vitaal team? Lees meer.

StockSnap_ZKIH40GY4M-1024x683

Team opstellingen
Binnen steeds meer organisaties in Nederland worden de onzichtbare dynamieken binnen teams zichtbaar gemaakt met behulp van een teamopstelling. Loopt uw team steeds weer tegen dezelfde (hardnekkige) problemen aan? Dan is een teamopstelling wellicht iets voor u. Lees meer

Zelforganisatie
Vitale teams zijn teams waar de medewerkers een visie hebben geformuleerd op basis van de organisatievisie, zelf de regie hebben en zelf verantwoordelijkheid dragen voor te behalen resultaten.  Hoe vergroot je de mate van teamvolwassenheid en kent u de succesfactoren bij zelforganisatie? Lees meer