Teamontwikkeling

Kenmerken van een succesvol en vitaal team:

  • een succesvol en vitaal team heeft zijn focus op teamresultaten
  • om die focus te kunnen tonen is het nemen van verantwoordelijkheid en inleveringsbereid willen zijn noodzakelijk
  • verantwoordelijkheden kunnen alleen genomen worden als de teamleden zich committeren aan de gestelde doelen en de gekozen aanpak
  • om je als teamlid te committeren is het noodzakelijk dat onderwerpen “op tafel” worden gelegd en eventuele conflicten over doelen, koers en samenwerking opgelost worden
  • vertrouwen en veiligheid zijn de noodzakelijke voorwaarden om conflicten aan te durven gaan.

Essania werkt met een quickscan waarmee leden van het team de mate van teamsamenwerking en teamvolwassenheid scoren.

De teamleden geven betekenis aan de uitkomsten en formuleren gezamenlijk verbeteracties.  Het monitoren en borgen van deze verbeteracties wordt vastgesteld. Essania begeleid het team in dit ontwikkelproces.


Categories: Geen categorie

Post Your Thoughts