Leven en werken vanuit het hart

Over heel de wereld realiseren mensen en organisaties zich dat de kwaliteit van ons leven toeneemt zodra we beginnen te leven en werken vanuit het hart. Je ziet dit bewustzijn in ons persoonlijk leven en ook in sociale, economische en politieke verbanden toenemen.

Bedrijven beginnen hun streven naar winst steeds meer te combineren met respect voor het individu, de maatschappij en de aarde.

2RF8XY0D3A_thema_2
Je zult je volle potentie nooit en te nimmer kunnen aanspreken als je niet je hart opent.  ~ Paulo Coelho

Volgens nieuwe wetenschappelijke inzichten is het hart een centrum dat informatie verwerkt. Deze nieuwe inzichten duiden op een intelligentie die verbonden is met het hart. Hoe kunnen we contact maken met deze intelligentie en kracht?

Je hart kent alle antwoorden, dus richt daar al je aandacht op.” ~ Deepak Chopra

Vanuit Essania gaan we met jou onderzoeken hoe je bewust gebruik maakt van de intelligentie van het hart.
Wij werken met hartcoherentie, dit is een praktische en wetenschappelijk onderbouwde methode. 
Een coherent hart versterkt positieve gevoelens en emotionele stabiliteit  en zorgt voor vitale en gezonde medewerkers.


Categories: thema

Post Your Thoughts