Je ambitie realiseren en leven

Het leven zelf leert je niets. Het gaat om de reflectie, betekenisgeving en het nemen van actie.  From being to doing”  ~ Essania

WIPEXWVN98_thema_3

Ieder mens en elke organisatie heeft bewust of onbewust een ambitie. Er zijn allerlei obstakels op de weg die je weerhouden om deze ambitie daadwerkelijk te realiseren. Deze obstakels liggen zowel in als buiten jezelf.

Essania ondersteunt bij het zoeken naar welke obstakels in de weg staan om het gewenste resultaat te realiseren.  De aanpak van Essania helpt je om te komen tot de kern van het vraagstuk en het creëren van een diepgaande en blijvende verandering in jezelf of de organisatie.

“Als je enige gereedschap een hamer is, ziet elk probleem er uit als een spijker” ~ Maslov


Categories: thema

Post Your Thoughts